DEĞİŞEN TEKNOLOJİYLE
ALGI DÜNYAMIZ ŞEKİLLENİYOR!

Kurumsal Çalışmalar

Kurumsal dünyanın
hedefe giden yol haritası güncelleniyor.
Bu yolculukta şirketlerin, dijital kimliği
güçlü çalışanlarıyla birlikte büyüdüğünü biliyoruz!

EĞİTİM & WORKSHOP ÇALIŞMASI

Çalışanlarının markasıyla
güçlenen markalar

Şirket çalışanlarının, varlık gösterdikleri kurumun değerlerini bilmeleri artık yeterli değil.
Her bir kişinin kendi kişisel markasını farkında olması, bu marka gücünü çalıştığı kurumla entegre etmesi ve
paydaş iletişiminde bunu kullanması yeni dünyanın fark yaratacak kriterlerinden biri olacak.

Bu eğitim & workshop çalışmasında amacımız, her katılımcının kişisel bir marka olduğu konusunda farkındalık geliştirmesini sağlamak ve bu marka gücünü kurumun marka gücüyle nasıl entegre edeceğini anlatmaktır.

Katılımcılar, özellikle paydaş iletişiminde, bu entegre gücü nasıl kullanacaklarına dair taktikleri içselleştirecekler
ve workshop etkinliğinde bunun provasını yapacaklardır.

İLETİŞİME GEÇİN